Услови при враќање на производ

Со цел да бидете во целост испочитувани во морален смисол и во рамките на законските прописи, веб-продавницата watchclub.mk Ви овозможува опција  за замена на производот или целосно враќање на парите. Производот кој не Ви одговара можете неоштетен, неупотребуван, во оригинално пакување, со сите документи доставени во прилог, гаранцијата и фискалната сметка, да го вратите во рок од 15 дена од денот на преземањето директно на нас. Во овој случај, пред враќање на производот Ве молиме писмено да не информирате за деталите и причините за таквото Ваше барање на e-mail адреса [email protected].

Во случај да барате враќање на парите, тоа право ќе можете да го остварите само ако производот го вратите неупотребуван, во оригиналното пакување, со сите документи доставени во прилог, во рок од 15 дена од денот на приемот на производот. Доколку производот го вратите неупотребуван, во оригиналното пакување, со сите документи доставени во прилог, во рок од 15 дена од денот на приемот на производот, парите ќе Ви бидат вратени на трансакциона сметка која Вие ќе ја посочите. Во ваков случај трошокот за враќање на производот е на Ваша сметка т.е. на сметка на купувачот.